Translatica, kierunek polsko-angielski
przykładać czasownik, aspekt niedokonany;
apply;
put on;
put;
attach;
dab;
appose;
dab;
adhibit;
hold;
application biologia, medycyna;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich