Translatica, kierunek polsko-angielski
wnioskować czasownik, aspekt niedokonany;
infer techniczny;
conclude;
deduce;
gather;
reason techniczny;
argue;
request bezpieczeństwo publiczne;
collect;
apply;
induce;
reckon;
surmise;
file;
deduct;
deductive;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich