Translatica, kierunek angielsko-polski
deduct czasownik;
odliczać;
potrącać techniczny;
odejmować matematyka, techniczny;
odliczyć;
odpisywać księgowość;
odpisać księgowość;
odjąć;
ująć;
strącić;
strącać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich