Translatica, kierunek polsko-angielski
obracać czasownik, aspekt niedokonany;
rotate medycyna, techniczny;
turn techniczny;
revolve techniczny;
spin;
roll;
swivel;
pivot;
turn over;
handle;
wheel;
toss;
swirl;
hinge;
rotation;
slue;
slew;
whirl;
traverse;
change książkowe, oficjalne;
reduce;
return;
reverse;
turn into;
round;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich