Translatica, kierunek angielsko-polski
do czasownik;
robić;
czynić książkowe, oficjalne;
zrobić;
uczynić książkowe, oficjalne;
odbywać;
odrabiać;
wykonać;
porabiać potoczne, nieoficjalne;
odbyć;
począć;
odrobić;
narobić;
poczynić;
poczynać;
przerobić potoczne, nieoficjalne;
porobić;
kończyć;
wypadać;
przerabiać potoczne, nieoficjalne;
radzić;
odwalić potoczne, nieoficjalne;
wyciągać potoczne, nieoficjalne;
sprawiać;
zwiedzać;
odwalać potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich