Translatica, kierunek polsko-angielski
przerobić czasownik, aspekt dokonany;
remake;
process;
alter krawiectwo;
convert architektura;
recast;
rewrite;
redo;
transform;
remodel;
rework;
do potoczne, nieoficjalne;
arrange;
rehash;
reshape;
make over;
revamp;
forge bezpieczeństwo publiczne;
processed;
make;
change;
elaborate;
do up;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich