Translatica, kierunek angielsko-polski
forge czasownik;
fałszować wojsko;
podrabiać wojsko;
kuć;
podrobić bezpieczeństwo publiczne;
sfałszować bezpieczeństwo publiczne;
wykuć;
wykuwać;
odkuć;
ukuć celownik;
odkuwać;
przerobić bezpieczeństwo publiczne;
kować;
ukuwać celownik;
przerabiać bezpieczeństwo publiczne;
stworzyć;
zawierać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich