Translatica, kierunek polsko-angielski
falsyfikować czasownik, aspekt niedokonany;
forge;
discredit;
disprove;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich