Translatica, kierunek polsko-angielski
wykuć czasownik, aspekt dokonany;
forge;
fashion;
carve;
hew;
cut;
learn by rote potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich