Translatica, kierunek polsko-angielski
wykuwać czasownik, aspekt niedokonany;
forge;
fashion;
learn by rote potoczne, nieoficjalne;
hew;
carve;
sculpture;
beat out;
cut;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich