Translatica, kierunek angielsko-polski
convert czasownik;
nawracać religia, przenośne;
przeliczać matematyka;
przekształcać matematyka, informatyka;
przetwarzać informatyka;
przeliczyć matematyka;
konwertować matematyka, informatyka;
przekształcić matematyka, informatyka;
zmieniać;
przerobić architektura;
nawrócić religia, przenośne;
przerabiać architektura;
przemienić techniczny;
przywłaszczyć prawo;
sprzeniewierzać prawo;
przekonwertować matematyka, informatyka;
adaptować architektura;
przywłaszczać prawo;
przejść;
zamienić;
przemieniać techniczny;
zaadaptować architektura;
wymienić;
sprzeniewierzyć prawo;
odwracać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich