Translatica, kierunek polsko-angielski
przeistaczać czasownik, aspekt niedokonany;
transform książkowe, oficjalne;
convert;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich