Translatica, kierunek polsko-angielski
obchodzić się czasownik, aspekt niedokonany;
handle;
manage;
dispense;
do;
use;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich