Translatica, kierunek polsko-angielski
odrobić czasownik, aspekt dokonany; zobacz też odrabiać
do;
make up;
perform;
work out;
undo;
catch up;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich