Translatica, kierunek angielsko-polski
graduate czasownik;
ukończyć ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne;
skalować technika;
kończyć ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne;
wyskalować technika;
przejść ang. amerykańska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich