Translatica, kierunek angielsko-polski
end czasownik;
kończyć szkolnictwo wyższe, szkolnictwo, informatyka;
wygasać przenośne;
wygasnąć przenośne;
urywać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich