Translatica, kierunek angielsko-polski
conclusion rzeczownik;
wniosek;
konkluzja książkowe, oficjalne;
koniec;
zawarcie;
wynik;
finalizacja książkowe, oficjalne;
kończyć;
rezultat;
wywód;
konstatacja książkowe, oficjalne;
decyzja;
zawierać;
definicja;
wnikliwy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich