Translatica, kierunek polsko-angielski
dokończenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
finish;
end;
ending;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich