Translatica, kierunek polsko-angielski
zasysać czasownik, aspekt niedokonany;
aspirate;
draw;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich