Translatica, kierunek angielsko-polski
pull off czasownik;
zdobyć potoczne, nieoficjalne;
dokonać potoczne, nieoficjalne;
zdjąć;
zdobywać potoczne, nieoficjalne;
zerwać;
wykonać;
zwlekać;
dokonywać potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich