Translatica, kierunek polsko-angielski
nagrać czasownik, aspekt dokonany;
record muzyka, audiotechnika;
tape;
save;
cut muzyka;
recorded;
take down;
video;
arrange potoczne, nieoficjalne;
can potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich