Translatica, kierunek polsko-angielski
zanotować czasownik, aspekt dokonany;
note;
record bezpieczeństwo publiczne, techniczny;
note down;
take down;
remark;
mark;
notice;
register;
put down;
get down;
jot down;
enter;
mention;
log;
recorded;
mark down;
score up;
take;
score;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich