Translatica, kierunek angielsko-polski
write down czasownik;
zapisać;
notować;
wpisać;
wpisywać;
spisywać;
odpisywać częściowo finanse, handel;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich