Translatica, kierunek polsko-angielski
wpisywać czasownik, aspekt niedokonany;
enter informatyka;
register;
write;
write in;
type in;
fill in;
entering;
key in;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich