Translatica, kierunek angielsko-polski
write czasownik;
pisać;
napisać;
zapisywać internet;
wypisać;
zapisać;
pisywać;
wpisać;
wpisywać;
spisać;
układać;
ułożyć;
spisywać;
tworzyć;
popisać;
wypis;
zapis;
zapis;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich