Translatica, kierunek angielsko-polski
entering przymiotnik;
wjazd;
objęcie;
wstęp;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich