Translatica, kierunek polsko-angielski
wchodzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
entry;
entrance;
ingress;
ascent;
entering;
climbing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich