Translatica, kierunek polsko-angielski
zgłoszenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
entry;
report;
prompt;
answering;
filing;
request;
entering;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich