Translatica, kierunek polsko-angielski
wjazd rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
entry transport;
entrance;
gateway;
arrival;
doorway;
drive;
entering;
driveway;
admission;
entryway;
access;
slip road ang. brytyjska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich