Translatica, kierunek angielsko-polski
access rzeczownik;
dostęp;
dojście prawo, informatyka;
dojazd;
akces książkowe, oficjalne;
przystęp;
wejście;
napad;
wstęp;
atak;
podjazd;
wgląd;
dostęp do rynku finanse, prawo;
akcesja;
dojazdowy;
napaść;
wjazd;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich