Translatica, kierunek angielsko-polski
notice czasownik;
spostrzec techniczny;
dostrzec;
postrzegać książkowe, oficjalne;
odczuwać;
widzieć;
zobaczyć;
baczyć;
odczuć;
zwrócić uwagę techniczny;
postrzec książkowe, oficjalne;
ujrzeć;
uchwycić;
ostrzec;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich