Translatica, kierunek angielsko-polski
set down czasownik;
wysadzić;
ustalić;
wysadzać;
zapisać;
stawiać;
postawić;
ustalać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich