Translatica, kierunek angielsko-polski
take note czasownik;
notować;
odnotować przenośne;
odnotowywać przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich