Translatica, kierunek polsko-angielski
dostawić czasownik, aspekt dokonany;
deliver;
add;
supply;
chase;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich