Translatica, kierunek polsko-angielski
zaopatrzyć czasownik, aspekt dokonany;
equip;
purvey książkowe, oficjalne;
provide;
supply;
fit;
endow;
stock;
furnish;
fit out;
fit up;
equipped;
replenish;
provision;
invest;
stocked;
procure;
stock up;
fraught;
deliver;
equipment;
equipped;
set up;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich