Translatica, kierunek polsko-angielski
przywozić czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też przywieźć
bring;
import;
fetch;
supply;
deliver;
convey;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich