Translatica, kierunek polsko-angielski
przyznać czasownik, aspekt dokonany;
admit;
grant książkowe, oficjalne;
allow ang. amerykańska;
concede;
award;
confess;
allot;
admission;
accord;
own;
confer;
granting;
recognize;
award;
adjudge;
allocate;
give;
avow;
yield;
own up;
appropriate ang. amerykańska;
allowance;
bestow książkowe, oficjalne;
gimme;
decree;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich