Translatica, kierunek angielsko-polski
show czasownik;
pokazywać potoczne, nieoficjalne, techniczny;
pokazać potoczne, nieoficjalne;
okazywać;
wykazywać książkowe, oficjalne;
wykazać książkowe, oficjalne, techniczny;
objawiać;
ukazać;
ukazywać;
okazać;
wskazać;
dowieść;
objawić;
ujawniać;
zdradzać;
zademonstrować techniczny;
ujawnić;
dowodzić;
zdradzić;
wyrażać;
wyrazić;
widnieć;
malować książkowe, oficjalne;
pojawiać się potoczne, nieoficjalne;
zjawić się potoczne, nieoficjalne;
rysować;
przebić;
uczyć;
obwodzić książkowe, oficjalne;
obwieść książkowe, oficjalne;
wyleźć;
świecić;
jaśnieć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich