Translatica, kierunek polsko-angielski
uwidaczniać czasownik, aspekt niedokonany;
show;
reveal;
manifest;
appear;
expose;
visualize;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich