Translatica, kierunek angielsko-polski
expose czasownik;
wystawiać sztuka;
naświetlać fotografia;
narażać;
eksponować medycyna, fotografia;
naświetlić fotografia;
ujawniać bezpieczeństwo publiczne;
narazić;
odsłonić medycyna, techniczny;
zdemaskować wojsko, polityka;
obnażać;
ujawnić medycyna, bezpieczeństwo publiczne;
wystawić;
obnażyć;
odkrywać techniczny;
poddać;
poddawać;
napromieniać techniczny;
odkryć;
uwidocznić biologia, medycyna;
ukazać;
wystawić na działanie techniczny;
wytknąć;
odkrycie;
wytykać;
wyjawiać;
ekspoza;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich