Translatica, kierunek polsko-angielski
eksponować czasownik, aspekt niedokonany;
display;
exhibit;
feature;
exposing;
exposure;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich