Translatica, kierunek angielsko-polski
display czasownik;
wystawiać finanse, handel;
wyświetlać informatyka;
okazywać;
pokazywać informatyka;
pokazać;
obrazować techniczny;
wystawić handel;
manifestować książkowe, oficjalne;
prezentować książkowe, oficjalne, pejoratywne;
wykazać książkowe, oficjalne;
wykładać handel;
ujawnić;
okazać;
rozwijać;
wykazywać książkowe, oficjalne;
objawiać;
ujawniać;
wyeksponować książkowe, oficjalne;
wywiesić handel;
zaprezentować książkowe, oficjalne, pejoratywne;
popisać;
wywieszać handel;
popisywać się pejoratywne;
zdradzać;
zdradzić;
dowodzić;
wyłożyć handel;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich