Translatica, kierunek polsko-angielski

popisywać się czasownik, aspekt niedokonany;
show off potoczne, nieoficjalne;
display pejoratywne;
flaunt pejoratywne;
hot dog potoczne, nieoficjalne;
swank;
splurge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich