Translatica, kierunek polsko-angielski

popisywać czasownik, aspekt niedokonany;
show off;
display;
display;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich