Translatica, kierunek polsko-angielski
odkrycie rzeczownik, rodzaj nijaki;
discovery geografia, historia, medycyna, informatyka;
finding techniczny;
disclosure techniczny;
find techniczny;
detection;
uncover;
detect;
expose;
reveal;
strike górnictwo;
invention;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich