Translatica, kierunek polsko-angielski
odkrywać czasownik, aspekt niedokonany;
discover;
uncover;
reveal;
find;
detect;
bare;
unfold przenośne;
find out;
expose techniczny;
unveil;
disclose;
appear;
unearth;
unravel;
unlock przenośne;
present;
explore;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich