Translatica, kierunek polsko-angielski

wytykać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też wytknąć
reproach;
stick out;
put out;
point out;
finger;
poke out;
expose;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich