Translatica, kierunek polsko-angielski
podkładać czasownik, aspekt niedokonany;
put;
plant;
underlay;
pad;
set;
put under;
ground;
lay;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich