Translatica, kierunek polsko-angielski
osadzić czasownik, aspekt dokonany;
embed;
settle książkowe, oficjalne;
deposit;
secure;
seat;
set;
place;
fix;
mount;
seating;
imprison prawo;
implant;
seating;
imbedded;
sediment;
put;
embedded;
prisoner;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich