Translatica, kierunek polsko-angielski
umieszczać czasownik, aspekt niedokonany;
place administracja;
put informatyka;
locate;
lodge;
set;
insert;
situate;
plant;
install;
position;
settle;
stick;
allocate;
placing;
fit;
put up;
perch;
house;
set up techniczny;
mount;
placement;
placement;
prefix;
establish;
deposit;
location;
infiltrate wojsko, polityka;
inscribe;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich